שי חי:"עדי לא יוכל לפתוח את הפה בלי להסתכל אם שי מסתכל!"

שי חי:"עדי לא יוכל לפתוח את הפה בלי להסתכל אם שי מסתכל!"

שי חי:"עדי לא יוכל לפתוח את הפה בלי להסתכל אם שי מסתכל!"

לחצו כאן למעבר בכתבה